Tunniplaan

Tunniplaan avaneb klassi numbri peal klõpsates. Kaldkirjas on märgitud kooli ringitunnid (tasuta). Arvutiklassi ja iPadide broneerimiseks ainetundi klõpsa siinlink opens on new page.

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1. klass  

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1. 

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Matem

Eesti keel

Loodusõp

2.

09:25 - 10:10

Keh kasv

Eesti keel

Eesti keel

Keh kasv

Eesti keel

3.

10:20 - 11:05

Matem

Keh kasv

Muusika

Matem

Matem

4.

11:25 - 12:10

Muusika

Tööõpetus

Eesti keel

Kunstiõp

Tööõpetus

5.

12:30 - 13:15

 

 Peotants

 

Rahvatants (huviring)

 

6.

13:25 - 14:10

 

Mudilaskoor (huviring)

Inglise k (huviring)

Mudilaskoor (huviring)

 

Klassiõpetaja Signe Seene (eesti keel, matemaatika, õpioskused, kunstiõpetus, tööõpetus)

Abiõpetaja - Jane Vahtrik

Muusika -Matiss Briedis

Kehaline kasvatus - Maiko Tamme

Inglise keele ring - Signe Seene

2. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1. 

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2.

09:25 - 10:10

Matem

Keh kasv

Keh kasv

Muusika

Matem

3.

10:20 - 11:05

Keh kasv

Eesti k

Tööõpetus

Matem

Loodus- ja inimeseõpetus

4.

11:25 - 12:10

Eesti keel

Loodus- ja inimeseõpetus

Matem

Eesti keel

Kunstiõpetus

5.

12:30 - 13:15

Tööõpetus

Robootika

Muusika

Õpiabi 

 

6.

13:25 - 14:10

 

Mudilaskoor (huviring)

 

Mudilaskoor (huviring)

 

Klassiõpetaja - Angela Otti (eesti keel, matemaatika. inimese- ja loodusõpetus, kunsti- ja tööõpetus) Abiõpetaja - Jane Vahtrik

Muusika - Matiss Briedis

Kehaline kasvatus - Maiko Tamme

Peotants - Rein Jõeveer

Robootika - Lembe Lõhmus

3. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Eesti keel

Inglise keel

Eesti k

2.

09:25 - 10:10

Matem

Matem

Matem

Eesti keel

Kunstiõp

3.

10:20 - 11:05

Muusika

Inglise k

Keh kasv

Muusika

Inglise k

4. 

11:25 - 12:10

Inglise keel

Eesti keel

Keh kasv

Eesti /arv

Matem

5. 

12:30 - 13:15

Loodus- ja inimeseõpetus

Keh kasv

Kunstiõp

Loodus- ja inimeseõpetus

Õpioskused

6. 

13:25 - 14:10

Tööõpetus

 Mudilaskoor (huviring)

 

Mudilaskoor (huviring)

 

7.

14:20 - 15:05

Liiklusring (huviring)

 

 

 

 

Klassiõpetaja Airi Kahar (eesti keel, matemaatika, inimese-ja loodusõpetus, inglise keel)

Abiōpetaja- Anu Aunap


Muusika - Matiss Briedis

Kunstiõpetus, tööõpetus - Ive Eddor

Kehaline kasvatus - Maiko Tamme

Peotants - Rein Jõeveer

Robootika - Lembe Lõhmus

Liiklusring - Airi Kahar

4. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Inglise keel

Muusika

Eesti keel

2.

09:25 - 10:10

Muusika

Inglise keel

Eesti keel

Matem

Loodus/arv

3.

10:20 - 11:05

Inglise keel

Matem

Matem

Eesti keel

Liikumisõp

4.

11:25 - 12:10

Matem

Käsitöö/

tehnoloogia

Eesti keel

Inglise k

Kunstiõpetus

5.

12:30 - 13:15

Keh kasv

Käsitöö/

tehnoloogia

Loodus

 

Matem

6.

13:25 - 14:10

 

Keh kasv

Keh kasv

 

 

7.

14:20 - 15:05

 

 

 

 

 

Klassijuhataja - Grete Lang

Muusika - Matiss Briedis

Eesti keel - Grete Lang

Matemaatika - Signe Seene

Inglise keel - Andreas Piiri

Loodusõpetus - Sandra Ott,  loodusõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Kunstiõpetus - Ive Eddor

Käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Liikumisõpetus  - Maiko Tamme

 

5. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Eesti keel

Kl juh tund

Käsitöö/

tehnoloogia

Inglise k

Eesti keel

2.

09:25 - 10:10

Matem

Loodusõpetus

Käsitöö/

tehnoloogia

Loodusõp

Kirjandus

3.

10:20 - 11:05

Inimeseõp

Inglise keel

Inglise k

Inimese/arv

Kunstiõp

4.

11:25 - 12:10

Inglise keel

Kirjandus

Muusika

Kirjandus

Ajalugu

5.

12:30 - 13:15

Keh kasv

Eesti keel

Matem

Matem

 

6.

13:25 - 14:10

Matem

Keh kasv

Keh kasv

Matem

 

7.

14:20 - 15:05

 

 

 

 

 

Klassijuhataja  - Veronika Täpsi

Eesti keel ja kirjandus  - Eve Kask

Inimeseõpetus - Sandra Ott

Matemaatika - Signe Seene

Inglise keel - Andreas Piiri

Loodusõpetus - Sandra Ott

Muusika - Matiss Briedis

Ajalugu - Kadi Kesa

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Inimeseõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

6. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Loodusõpetus

Kl juh tund

Eesti keel

Loodusõp

Matem

2.

09:25 - 10:10

Inglise  keel

Vene / hispaania keel

Kirjandus

Ühiskond/arv

Ajalugu

3.

10:20 - 11:05

Eesti keel

Vene /

hispaania keel

Matem

Inglise keel

Kirjandus

4.

11:25 - 12:10

Matem

Keh kasv

Ühiskond

Matem

Loodusõp

5.

12:30 - 13:15

Kunstiõpetus

Matem

Ajalugu

Muusika

Hispaania keel

6.

13:25 - 14:10

Keh kasv

Käsitöö/

tehnoloogia

Inglise k

Eesti keel

Hisp keele ring

7.

14:20 - 15:05

Inimeseõpetus

Käsitöö/

tehnoloogia

Vene keel

Lastekoor /huviring/

 

Klassijuhataja - Sandra Ott

Ühiskonnaõpetus koos arvutiga - Lembe Lõhmus

Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask

Matemaatika - Kadi Kesa

Loodusõpetus -  Sandra Ott

Ajalugu - Kadi Kesa

Ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt

Muusika - Matiss Briedis

Vene keel - Alina Abramova

Hispaania keel - Eduardo Peiré Castillo

Inglise keel - Andreas Piiri

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

7. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Loodusõpetus

Klassijuhataja tund Muusika Eesti k Bioloogia

2.

09:25 - 10:10

Eesti keel

Käsitöö/ tehnoloogia

Vene keel

Matem

Ajalugu

3.

10:20 - 11:05

Vene keel

Käsitöö /

tehnoloogia

Geograafia

Loodusõp

Inimeseõp

4.

11:25 - 12:10

Pärandilugu

Keh kasv

Inglise k

Matem

Matem

5.

12:30 - 13:15

Matem

Vene keel

Matem

Inglise k

Kirjandus

6.

13:25 - 14:10

Keh kasv

Kirjandus

Ajalugu

 

Hisp keele ring 

7.

14:20 - 15:05

Kunstiõpetus

Inglise keel

 

Lastekoor /huviring/

 

Klassijuhataja, inimeseõpetus - Lembe Lõhmus

 Matemaatika - Kairit Vassil

Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask

Ajalugu - Piret Siivelt

Pärandilugu - Piret Siivelt, Eve Kask, Lembe Lõhmus, Ive Eddor, Maarika Vällik

Loodusõpetus, geograafia, bioloogia - Maarika Vällik

Vene keel - Alina Abramova

Inglise keel - Andreas Piiri

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Muusikaõpetus - Matiss Briedis

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

8. klass

Rühmades matemaatika, vene keel, inglise keel, uurimistöö alused, arvuti+loodusained

Esimesel kohal I rühma tund, teisel kohal kaldkriipsuga II rühma tun

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Inglise /matem

Kl juh tund

Matem/

vene

Arv/ 

matem

Uurimistöö alused I

2.

09:25 - 10:10

Matem/

vene

Eesti keel

Inglise /

matem

Keemia

Keemia

3.

10:20 - 11:05

Füüsika

Kirjandus

Käsitöö/tehnol

Kirjandus

Ajalugu

4.

11:25 - 12:10

Bioloogia

Inglise /

vene

Käsitöö/tehnol

Ajalugu

Bioloogia

5.

12:30 - 13:15

Vene /

inglise 

Matem/

inglise 

Vene /

inglise 

Geograafia

Kunstiõp

6.

13:25 - 14:10

Eesti keel

Vene/

matem

Geograafia

Matem/arv

Uurimistöö II /

Hispaania keele ring

7.

14:20 - 15:05

Inimeseõpetus

Muusika

Keh kasv

 

 

8.

15:10 - 15:55

  Keh kasv      

Klassijuhataja, inimeseõpetus-  Kadi Kesa

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Matemaatika - Kertu Lindma

 Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask

Ajalugu - Piret Siivelt

Inglise keel - Andreas Piiri

Vene keel - Alina Abramova

 Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Geograafia, bioloogia, füüsika, keemia - Maarika Vällik

Muusika - Matiss Briedis

Loodusained arvutiga - Lembe Lõhmus

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

9. klass

 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

08:30 - 09:15

Karjääriõp

Kl juh tund

Füüsika

Ajalugu

Ajalugu

2.

09:25 - 10:10

Bioloogia

Keemia

Bioloogia

Inglise k

Matem

3.

10:20 - 11:05

Matem

Füüsika

Vene keel

Matem

Geograafia

4.

11:25 - 12:10

Vene keel

Muusika

Matem

Keemia 

Kirjandus

5.

12:30 - 13:15

Eesti keel

Matem

Geograafia

Eesti keel

 

6.

13:25 - 14:10

Inglise keel

Inglise keel

Kirjandus

Ühiskond

Hispaania keele ring

7.

14:20 - 15:05

Keh kasv

Vene keel

Kunstiõp

 

 

8.

15:10 - 15:55

 

Käsitöö/tehnoloogia

Keh kasv

 

 

Klassijuhataja - Rein Jõeveer

Matemaatika - Airi Kahar

 Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask 

Inglise keel - Andreas Piiri

Geograafia, keemia, füüsika, bioloogia - Maarika Vällik

Karjääriõpetus - Lembe Lõhmus

Vene keel - Alina Abramova

Ajalugu, ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt

Muusika - Matiss Briedis

Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme

Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

 Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 05.12.2023.