Hoolekogu

 

Tartu Vallavalitsuse korraldus 12.10.2023 nr 1326

Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis
Veronika Täpsi kooli pidaja esindaja
Maarika Vällik  õppenõukogu esindaja, hoolekogu esimees, maarika.vallik@tabivere.edu.ee
Signe Seene õppenõukogu  esindaja, hoolekogu sekretär, signe.seene@tabivere.edu.ee
Maris Kangur lapsevanemate esindaja 
Merili Rajaleid lapsevanemate esindaja
Janek Reinberg lapsevanemate esindaja
Imre Tamme lapsevanemate esindaja
Tiina Reinesberg lapsevanemate esindaja
Kirsi Tiits õpilaste esindaja

 

Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 13.10.2023.