Hoolekogu

 

Tartu Vallavalitsuse korraldus 13.10.2022 nr 1014

Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis
Veronika Täpsi kooli pidaja esindaja
Maarika Vällik  õpetajate esindaja, hoolekogu esimees, maarika.vallik@tabivere.edu.ee
Signe Seene õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär, signe.seene@tabivere.edu.ee
  lapsevanemate esindaja 
Merili Rajaleid lapsevanemate esindaja
Janek Reinberg lapsevanemate esindaja
Imre Tamme lapsevanemate esindaja
Tiina Reinesberg lapsevanemate esindaja
  õpilaste esindaja

 

Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 07.09.2023.