Tööpakkumised

Tabivere Põhikool võtab tööle matemaatikaõpetaja 0,8 ametikohta, tähtajatu leping, tööle asumise aeg 8.01.2024.

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide failid saata 11.12.2023 piret.siivelt@tabivere.edu.ee

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 0,4 ametikohta (tunnid 7.-9. klassis), tähtajatu leping,  tööle asumise aeg  8.01.2024.

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide failid saata 11.12.2023 piret.siivelt@tabivere.edu.ee

HEV õpilaste õpetaja I ja II kooliaste, 1,0 ametikohta, tähtajatu leping, tööle asumise aeg 10.01.2024.

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide failid saata 11.12.2023 piret.siivelt@tabivere.edu.ee

Tabivere Põhikool võtab tööle HEV-koordineerija 0,25 ametikohta alates 8.01.2024.

Tööülesanded:

HEV-koordinaatori töö eesmärgiks on korraldada erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd.

Koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel. Teeb õpetajale, juhtkonnale ja lapsevanemale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks. Selleks, et selgitada välja parimad võimalikud meetodid lapse õppe toetamiseks teeb HEV koordinaator tihedat koostööd õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanemaga ning vajadusel spetsialistidega väljastpoolt kooli.

Õpilaste arengu jälgmise kaartide sisestamine ekooli keskkonda. 

Ametikoha suurus 0,25. Tähtajatu leping. 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide failid saata kuni 11.12.2023  piret.siivelt@tabivere.edu.ee

Täpsem info Töötukassa portaalis. 

 

 

 

    Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 28.11.2023.