Tööpakkumised

Tabivere Põhikool võtab tööle HEV-koordineerija. 

Tööülesanded:

HEV-koordinaatori töö eesmärgiks on korraldada erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd.

Koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel. Teeb õpetajale, juhtkonnale ja lapsevanemale ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks. Selleks, et selgitada välja parimad võimalikud meetodid lapse õppe toetamiseks teeb HEV koordinaator tihedat koostööd õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanemaga ning vajadusel spetsialistidega väljastpoolt kooli.

Õpilaste arengu jälgmise kaartide sisestamine ekooli keskkonda. 

Ametikoha suurus 0,25. Tähtajatu leping. 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide failid saata kuni 28.09.2023 piret.siivelt@tabivere.edu.ee

 

 

Tabivere Põhikool võtab tööle LOGOPEEDI. 

Ametikoha suurus 1,0 ametikohta, tähtajatu leping. 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide failid saata kuni 28.09.2023 piret.siivelt@tabivere.edu.ee

 

    Avaldatud 26.05.2022. Viimati muudetud 17.09.2023.