Pikapäevarühm

Pikapäevarühma arvatakse 1.-4. klassi õpilane lapsevanema avalduse alusel, arvestatakse õpilase elukoha kaugust koolist. Pikapäevarühma õpilased jälgivad kooli päevakorras kehtestatud pikapäevarühma töö korraldust.
Pikapäevarühm on mõeldud 1.-4. klassi õpilastele, kellel pole võimalust kohe pärast tunde koju minna või kes osalevad pärast tunde huviringides või treeningutel.
Pikapäevarühm pakub järelevalvet õppetööst vabal ajal, tuge koduste õpiülesannete tegemisel ja vaba aja tegevuste suunamisel.

Registreerimine
Õpilase registreerimine toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

Pikapäevarühma päevakava 
Iga päev sisaldab tegevusi ja mängimist õues, õpiülesannete tegemiseks mõeldud tundi ning toas mängimist, puhkamist ja erinevaid käelisi tegevusi. 
Iga nädal toimuvad ka ekraaniaega sisaldavad tegevused (tahvelarvuti ja arvutiklassi tunnid) ja lugemise tunnid (sh raamatukogu külastamine).

 

Pea meeles!

  • Trenni või huviringi minnes teavitab õpilane pikapäevarühma kasvatajat.
  • Õpilane võib pikapäevarühmast lahkuda varem vaid kasvataja teadmisel ja loal, kui õpilasel on eelnev kokkulepe lapsevanemaga.
  • Lapsevanemad saavad õpilase puudumisest või lahkumisest teavitada pikapäevarühma kasvatajat kirjutades teate õpilaspäevikusse või saates e-kirja aadressil astrid.aunap@tabivere.edu.ee.
Avaldatud 31.08.2023. Viimati muudetud 31.08.2023.