Meie koolist

Hoolekogu


 

Tartu Vallavalitsuse korraldus 13.10.2022 nr 1014

Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis
Veronika Täpsi kooli pidaja esindaja
Maarika Vällik  õpetajate esindaja, hoolekogu esimees
Signe Seene õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
Allar Aardevälja lapsevanemate esindaja 
Merili Rajaleid lapsevanemate esindaja
Janek Reinberg lapsevanemate esindaja
Imre Tamme lapsevanemate esindaja
Tiina Reinesberg lapsevanemate esindaja
Rosabel Vassil õpilaste esindaja

 

 

Tartu Vallavalitsuse korraldus 13.10.2022 nr 1014

 

Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis
Veronika Täpsi kooli pidaja esindaja
Maarika Vällik  õpetajate esindaja, hoolekogu esimees
Signe Seene õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
Allar Aardevälja lapsevanemate esindaja 
Merili Rajaleid lapsevanemate esindaja
Janek Reinberg lapsevanemate esindaja
Imre Tamme lapsevanemate esindaja
Tiina Reinesberg lapsevanemate esindaja
Rosabel Vassil õpilaste esindaja