Tabivere Põhikooli kantselei asub Tuuliku 11 esimesel korrusel.
Kantselei avatud kuni 23. juulini tööpäevadel kella 9.00-13.00.

Vastuvõtt 1.klassi: http://tabivere.edu.ee/oppetoo/vastuvott-1-klassi