III õppeveerand- Eesti 100
Jaanuar- kultuuriline mitmekesisus, võõrkeelte kuu