Õppetöö

Tunniplaan

Tunniplaan avaneb klassi numbri peal klõpsates. Kaldkirjas on märgitud kooli ringitunnid (tasuta).
Arvutiklassi ja iPadide broneerimiseks ainetundi klõpsa siin.

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1. klass  

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel
2.
Muusika
Keh kasv
Eesti keel
Keh kasv
Matem
3.
Keh kasv
Eesti keel
Muusika
Matem
Loodusõp
4. 
Matem
Matem
Tööõpetus
Kunstiõp
Tööõpetus
5. 

 Õpiabi A.Otti
 Robootika
 
 
 
6. 

 Inglise keele ring
 

 

 
 
Klassiõpetaja Angela Otti (eesti keel, matemaatika, õpioskused, kunstiõpetus, tööõpetus)
Abiõpetaja - Jane Vahtrik
Muusika -Liia Koorts
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Inglise keele ring - Signe Seene 

2. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Matem
Eesti keel
2.
Matem
Eesti keel
Loodusõp
Muusika
Loodusõp
3.
Õpioskused
Keh kasv
Matem
Keh kasv
Tööõpetus
4. 
Tööõpetus
Eesti keel
Muusika
Keh kasv
Eesti keel
5. 
Eesti keel
Matem
Kunstiõp
 
 
6. 

 

 

 

 
 
Klassiõpetaja - Airi Kahar (eesti keel, matemaatika. inimese- ja loodusõpetus)
Abiõpetaja - Anu Aunap
Muusika - Liia Koorts
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Peotants - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus ja tööõpetus - Ive Eddor
Inglise keele ring - Signe Seene

3. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

Eesti keel
Kl juh tund
Matem
Matem
Matem
2.
Keh kasv
Loodusõp
Muusika
Inglise k
Inglise keel
3.
Matem
Muusika
Keh kasv
Eesti/ arv
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Kunstiõp
Loodusõp
5. 
Eesti keel
Keh kasv
Peotants
Liiklusring
Kunstiõp
6. 

 
 Tööõpetus
Eesti keel
 

 
 
7.
 
 

 
 
 
Klassiõpetaja Signe Seene (eesti keel, matemaatika, inimese-ja loodusõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, tööõpetus)
Muusika - Liia Koorts
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Peotants - Rein Jõeveer
Robootika - Lembe Lõhmus
Liilusring - Airi Kahar
4. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Muusika
Kl juh tund
Käsitöö/tehnoloogia
Muusika
Kunstiõp
2.
Matem
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Loodus/arv
Eesti keel
3.
Eesti keel
Inglise keel
Matem
Inglise keel
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Eesti keel
Liikumisõp
5. 
Keh kasv
Matem
Loodusõp
Matem
 
6. 

 
Keh kasv
Keh kasv

 
 
7. 
 
 

 
 
 
Klassijuhataja - Veronika Täpsi
Muusika - Liia Koorts
Eesti keel - Sandra Ott
Matemaatika - Angela Otti
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Angela Otti, loodusõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kunstiõpetus - Ive Eddor
Käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Liiklusring - Airi Kahar

5. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Eesti keel
Kl juh tund
Kirjandus
Inglise keel
Kirjandus
2.
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Inglise k
Eesti keel
Kunstiõp
3.
Inglise keel
Käsitöö/tehnoloogia
Matem
Kirjandus
Ajalugu
4. 
Loodusõp
Inglise keel
Eesti keel
Muusika
Inimeseõp/arv
5. 
Keh kasv
Matem
Matem
Matem
Loodusõp
6. 

 
Keh kasv
Keh kasv

 
 
7.
 
Inimeseõp
 
 
 
Klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus - Sandra Ott
Matemaatika - Signe Seene
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Airi Kahar
Muusika - Liia Koorts
Ajalugu - Kadi Kesa
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Inimeseõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

6. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Kunstiõp
Kl juh tund
Ajalugu
Loodusõp
Kirjandus
2.
Inglise k
Ühiskonnaõp
Vene keel
Vene keel
Eesti keel
3.
Eesti keel
Inimeseõp
Loodusõp
Matem
Ühiskond/arv
4. 
Matem
Käsitöö/tehnol
Eesti keel
Ajalugu
Matem
5. 
Loodusõp
Käsitöö/tehnol
Matem 
Muusika
Vene keel
6. 
Keh kasv
Matem
Inglise k
Inglise keel  
 
7.
 
Kirjandus
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, arvutiõpetus, inimeseõpetus - Lembe Lõhmus
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Matemaatika - Erki Larm
Loodusõpetus, ajalugu - Kadi Kesa
Ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Liia Koorts
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
7. klass
Esimesel kohal I rühma tund, teisel kohal II rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Vene/inglise
Kl juh tund
Loodusõp
Kirjandus
Matem/vene 
2.
Ajalugu
Ingl/pärand
Eesti keel
Geograafia
Loodusõp
3.
Matem/vene
Eesti keel
Ingli/matem
Ajalugu
Vene/matem
4. 
Muusika
Pärand/matem
Matem/vene
Matem/ingli
Kunstiõp
5. 
Ingl/matem
 matem/ingli
Kirjandus
Vene/matem 
 
6. 
Keh kasv
Käsitöö/tehnol
Inimeseõp
Bioloogia
 
7.
 
Käsitöö/tehnol
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, inimeseõpetus - Kadi Kesa
Matemaatika - Erki Larm
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Pärandilugu - Piret Siivelt, Lembe Lõhmus, Ive Eddor, Maarika Vällik
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia - Maarika Vällik
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Muusikaõpetus - Liia Koorts
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

8. klass

Matemaatika  ja vene keele tunnid rühmades (vene keeles sama rühm, mis on matemaatikas).

Esimesel kohal klassi tund, kaldkriipsu taga teisel kohal väikse rühma tund. 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Kirjandus
Kl juh tund
Inglise k
Matem/vene 
Keemia
2.
Matem/vene
Kirjandus
Füüsika
Inglise k
Vene/matem
3.
Muusika
Matem/matem
Käsitöö/tehnol
Keemia
Eesti keel
4. 
Füüsika
Eesti keel
Käsitöö/tehnol
Vene/ matem
Ajalugu
5. 
Ajalugu
Bioloogia
Vene / matem
Bioloogia
Geograafia
6. 
Geogr/arv
Inglise keel
Matem / vene
Uurimistöö
Kunstiõp
7.
Keh kasv
Keh kasv
Inimeseõp
 
 
Klassijuhataja, kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Matemaatika - Erki Larm
Matemaatika väike rühm - Kertu Lindma
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Inglise keel - Andreas Piiri
Vene keel, ka väiker rühm - Darja Logodskaja
Inimeseõpetus - Kadi Kesa
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Geograafia, bioloogia, füüsika, keemia - Maarika Vällik
Muusika - Liia Koorts
Füüsika arvutiga - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

9. klass

Esimesel kohal tunniplaanis suure rühma tund, teisel kohal väikese rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Matem/matem
Kl juh tund
Eesti/vene
Keemia
Ajalugu
2.
Keemia
Matem/ matem
Matem/matem
Matem/matem
Matem/matem
3.
Karjääriõp
Bioloogia
Vene/eesti
Kirj/vene
Füüsika
4. 
Kirj/vene
Muusika
Füüsika
Bioloogia
Geograafia
5. 
Vene/kirja
Eesti / eesti k
Inglise/inglise
Ingl/ingl
Ühiskonnõp
6. 
Ingl/ingl
Ajalugu
Geograafia
Vene/kirj
 
7.
Keh kasv
Keh kasv
Kunstiõpetus
 
 
8.
 
Käsitöö/tehnoloogia
 
 
 
Klassijuhataja - Kairit Vassil
Matemaatika - Erki Larm
Matemaatika väike rühm - Kadi Kesa
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask (ühel päeval väike rühm eripedagoog Grete Lang)
Inglise keel - Andreas Piiri, väike rühm Anu Aunap
Geograafia, keemia, füüsika, bioloogia - Maarika Vällik
Karjääriõpetus - Lembe Lõhmus
Vene keel - Darja Logodskaja
Ajalugu, ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Liia Koorts
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnloogiaõpetus - Toomas Marga
1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass

1. klass  

Klassiõpetaja Angela Otti (eesti keel, matemaatika, õpioskused, kunstiõpetus, tööõpetus)
Abiõpetaja - Jane Vahtrik
Muusika -Liia Koorts
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Inglise keele ring - Signe Seene 

2. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Matem
Eesti keel
2.
Matem
Eesti keel
Loodusõp
Muusika
Loodusõp
3.
Õpioskused
Keh kasv
Matem
Keh kasv
Tööõpetus
4. 
Tööõpetus
Eesti keel
Muusika
Keh kasv
Eesti keel
5. 
Eesti keel
Matem
Kunstiõp
 
 
6. 

 

 

 

 
 
Klassiõpetaja - Airi Kahar (eesti keel, matemaatika. inimese- ja loodusõpetus)
Abiõpetaja - Anu Aunap
Muusika - Liia Koorts
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Peotants - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus ja tööõpetus - Ive Eddor
Inglise keele ring - Signe Seene

3. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

1.

Eesti keel
Kl juh tund
Matem
Matem
Matem
2.
Keh kasv
Loodusõp
Muusika
Inglise k
Inglise keel
3.
Matem
Muusika
Keh kasv
Eesti/ arv
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Kunstiõp
Loodusõp
5. 
Eesti keel
Keh kasv
Peotants
Liiklusring
Kunstiõp
6. 

 
 Tööõpetus
Eesti keel
 

 
 
7.
 
 

 
 
 
Klassiõpetaja Signe Seene (eesti keel, matemaatika, inimese-ja loodusõpetus, inglise keel, kunstiõpetus, tööõpetus)
Muusika - Liia Koorts
Kehaline kasvatus - Maiko Tamme
Peotants - Rein Jõeveer
Robootika - Lembe Lõhmus
Liilusring - Airi Kahar
4. klass
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Muusika
Kl juh tund
Käsitöö/tehnoloogia
Muusika
Kunstiõp
2.
Matem
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Loodus/arv
Eesti keel
3.
Eesti keel
Inglise keel
Matem
Inglise keel
Eesti keel
4. 
Inglise keel
Eesti keel
Inglise keel
Eesti keel
Liikumisõp
5. 
Keh kasv
Matem
Loodusõp
Matem
 
6. 

 
Keh kasv
Keh kasv

 
 
7. 
 
 

 
 
 
Klassijuhataja - Veronika Täpsi
Muusika - Liia Koorts
Eesti keel - Sandra Ott
Matemaatika - Angela Otti
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Angela Otti, loodusõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kunstiõpetus - Ive Eddor
Käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Liiklusring - Airi Kahar

5. klass 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Eesti keel
Kl juh tund
Kirjandus
Inglise keel
Kirjandus
2.
Matem
Käsitöö/tehnoloogia
Inglise k
Eesti keel
Kunstiõp
3.
Inglise keel
Käsitöö/tehnoloogia
Matem
Kirjandus
Ajalugu
4. 
Loodusõp
Inglise keel
Eesti keel
Muusika
Inimeseõp/arv
5. 
Keh kasv
Matem
Matem
Matem
Loodusõp
6. 

 
Keh kasv
Keh kasv

 
 
7.
 
Inimeseõp
 
 
 
Klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus - Sandra Ott
Matemaatika - Signe Seene
Inglise keel - Andreas Piiri
Loodusõpetus - Airi Kahar
Muusika - Liia Koorts
Ajalugu - Kadi Kesa
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Inimeseõpetus arvutiga - Lembe Lõhmus

6. klass

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Kunstiõp
Kl juh tund
Ajalugu
Loodusõp
Kirjandus
2.
Inglise k
Ühiskonnaõp
Vene keel
Vene keel
Eesti keel
3.
Eesti keel
Inimeseõp
Loodusõp
Matem
Ühiskond/arv
4. 
Matem
Käsitöö/tehnol
Eesti keel
Ajalugu
Matem
5. 
Loodusõp
Käsitöö/tehnol
Matem 
Muusika
Vene keel
6. 
Keh kasv
Matem
Inglise k
Inglise keel  
 
7.
 
Kirjandus
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, arvutiõpetus, inimeseõpetus - Lembe Lõhmus
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Matemaatika - Erki Larm
Loodusõpetus, ajalugu - Kadi Kesa
Ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Liia Koorts
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
7. klass
Esimesel kohal I rühma tund, teisel kohal II rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Vene/inglise
Kl juh tund
Loodusõp
Kirjandus
Matem/vene 
2.
Ajalugu
Ingl/pärand
Eesti keel
Geograafia
Loodusõp
3.
Matem/vene
Eesti keel
Ingli/matem
Ajalugu
Vene/matem
4. 
Muusika
Pärand/matem
Matem/vene
Matem/ingli
Kunstiõp
5. 
Ingl/matem
 matem/ingli
Kirjandus
Vene/matem 
 
6. 
Keh kasv
Käsitöö/tehnol
Inimeseõp
Bioloogia
 
7.
 
Käsitöö/tehnol
Keh kasv
 
 
Klassijuhataja, inimeseõpetus - Kadi Kesa
Matemaatika - Erki Larm
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Pärandilugu - Piret Siivelt, Lembe Lõhmus, Ive Eddor, Maarika Vällik
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia - Maarika Vällik
Vene keel - Darja Logodskaja
Inglise keel - Andreas Piiri
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga
Muusikaõpetus - Liia Koorts
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer

8. klass

Matemaatika  ja vene keele tunnid rühmades (vene keeles sama rühm, mis on matemaatikas).

Esimesel kohal klassi tund, kaldkriipsu taga teisel kohal väikse rühma tund. 

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Kirjandus
Kl juh tund
Inglise k
Matem/vene 
Keemia
2.
Matem/vene
Kirjandus
Füüsika
Inglise k
Vene/matem
3.
Muusika
Matem/matem
Käsitöö/tehnol
Keemia
Eesti keel
4. 
Füüsika
Eesti keel
Käsitöö/tehnol
Vene/ matem
Ajalugu
5. 
Ajalugu
Bioloogia
Vene / matem
Bioloogia
Geograafia
6. 
Geogr/arv
Inglise keel
Matem / vene
Uurimistöö
Kunstiõp
7.
Keh kasv
Keh kasv
Inimeseõp
 
 
Klassijuhataja, kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Matemaatika - Erki Larm
Matemaatika väike rühm - Kertu Lindma
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask
Ajalugu - Piret Siivelt
Inglise keel - Andreas Piiri
Vene keel, ka väiker rühm - Darja Logodskaja
Inimeseõpetus - Kadi Kesa
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Geograafia, bioloogia, füüsika, keemia - Maarika Vällik
Muusika - Liia Koorts
Füüsika arvutiga - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga

9. klass

Esimesel kohal tunniplaanis suure rühma tund, teisel kohal väikese rühma tund
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 
Matem/matem
Kl juh tund
Eesti/vene
Keemia
Ajalugu
2.
Keemia
Matem/ matem
Matem/matem
Matem/matem
Matem/matem
3.
Karjääriõp
Bioloogia
Vene/eesti
Kirj/vene
Füüsika
4. 
Kirj/vene
Muusika
Füüsika
Bioloogia
Geograafia
5. 
Vene/kirja
Eesti / eesti k
Inglise/inglise
Ingl/ingl
Ühiskonnõp
6. 
Ingl/ingl
Ajalugu
Geograafia
Vene/kirj
 
7.
Keh kasv
Keh kasv
Kunstiõpetus
 
 
8.
 
Käsitöö/tehnoloogia
 
 
 
Klassijuhataja - Kairit Vassil
Matemaatika - Erki Larm
Matemaatika väike rühm - Kadi Kesa
Eesti keel ja kirjandus - Eve Kask (ühel päeval väike rühm eripedagoog Grete Lang)
Inglise keel - Andreas Piiri, väike rühm Anu Aunap
Geograafia, keemia, füüsika, bioloogia - Maarika Vällik
Karjääriõpetus - Lembe Lõhmus
Vene keel - Darja Logodskaja
Ajalugu, ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Muusika - Liia Koorts
Kehaline kasvatus tüdrukud - Maiko Tamme
Kehaline kasvatus poisid - Rein Jõeveer
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Tehnloogiaõpetus - Toomas Marga
 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.
Eesti keel
Kl juh tund
Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel
2.
Muusika
Keh kasv
Eesti keel
Keh kasv
Matem
3.
Keh kasv
Eesti keel
Muusika
Matem
Loodusõp
4. 
Matem
Matem
Tööõpetus
Kunstiõp
Tööõpetus
5. 

 Õpiabi A.Otti
 Robootika
 
 
 
6. 

 Inglise keele ring