VABAD TÖÖKOHAD
Tabivere Põhikool võtab  pärast eriolukorra lõppu  tööle põhikohaga vene keele õpetaja, 15 ainetundi nädalas, võimalus töötada täiskohaga  kui on soovi. CV, avaldus  ja haridust tõendavate dokumentide failid saata esimesel võimalusel piret.siivelt@tabivere.edu.ee

Tabivere põhikool võtab konkursi korras tööle koka sügisel avatavasse uude koolihoonesse. Vajalikud eeldused: erialane haridus, töökogemus, digipädevus, meeskonnatöö võimekus. Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata kuni 22. maini piret.siivelt@tabivere.edu.ee.  Tel 5213751