• Piret Siivelt - direktor, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 7. kl  klassijuhataja,  piret.siivelt@tabivere.edu.ee    
 • Kadi Kesa - õppe- ja arendusjuht, 4. kl klassijuhataja, kadi.kesa@tabivere.edu.ee 
 • Eve Aru - klassiõpetaja: 3. klass, eve.aru@tabivere.edu.ee
 • Ive Eddor - kunsti- ja käsitööõpetaja, 9. kl klassijuhataja, ive.eddor@tabivere.edu.ee
 • Rein Jõeveer - huvijuht,  kehalise kasvatuse õpetaja, 5.  klassi klassijuhataja, rein.joeveer@tabivere.edu.ee
 • Hedi Pülsü - kehalise kasvatuse  õpetaja, hedi.pulsu@tabivere.edu.ee
 • Lembe Lõhmus - informaatikaõpetaja, haridustehnoloog,  lembe.lohmus@tabivere.edu.ee  
 • Margit Metsla - inglise  keele õpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 • David Thomas - inglise keele õpetaja, david.thomas@tabivere.edu.ee
 • Kairit Vassil - sotsiaalpedagoog, 6.  kl klassijuhataja,  HEV koordinaator, kairit.vassil@tabivere.edu.ee
 • Ave Oras -  klassiõpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 • Angela Otti- klassiõpetaja, 1. klass, angela.otti@tabivere.edu.ee
 • Airi Kahar- klassiõpetaja, 2.  klass, airi.kahar@tabivere.edu.ee
 • Sirle Veidemann- abiõpetaja, sirle.veidemann@tabivere.edu.ee
 • Kairi Saar - logopeed, kairi.saar@tabivere.edu.ee
 • Anu Aunap- abiõpetaja, anu.aunap@tabivere.edu.ee
 • Anu Kuld - matemaatikaõpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 • Kati Paas - matemaatikaõpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 • Erki Larm - matemaatikaõpetaja, erki.larm@tabivere.edu.ee
 • Maarika Vällik - loodusainete õpetaja, maarika.vallik@tabivere.edu.ee
 • Liina Säinast - eesti keele- ja kirjanduse õpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 •  Jane Niklus- eesti keele  ja kirjanduse õpetaja, jane.niklus@tabivere.edu.ee
 • Maarika Kaalep - muusikaõpetaja, maarika.kaalep@tabivere.edu.ee
 • Toomas Marga- tehnoloogia õpetaja,  toomas.marga@tabivere.edu.ee