•    
 • Piret Siivelt - direktor, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, 9. kl  klassijuhataja,  piret.siivelt@tabivere.edu.ee
 • Kadi Kesa - õppe- ja arendusjuht,  6. kl klassijuhataja, kadi.kesa@tabivere.edu.ee 
 • Eve Aru - klassiõpetaja,  eve.aru@tabivere.edu.ee
 • Ive Eddor - kunsti- ja käsitööõpetaja,  ive.eddor@tabivere.edu.ee
 • Rein Jõeveer - huvijuht,  kehalise kasvatuse õpetaja, 7.  klassi klassijuhataja, rein.joeveer@tabivere.edu.ee
 • Hedi Pülsü - kehalise kasvatuse  õpetaja,  hedi.pulsu@tabivere.edu.ee
 • Lembe Lõhmus - informaatikaõpetaja, haridustehnoloog,  5. kl klassijuhataja,   lembe.lohmus@tabivere.edu.ee  
 • Margit Metsla - inglise  keele õpetaja, lapsehoolduspuhkusel
 •  Andreas Piiri  - inglise keele õpetaja, andreas.piiri@tabivere.edu.ee
 • Katerina Puusepp - vene keele õpetaja, katerina.puusepp@tabivere.edu.ee
 • Kairit Vassil - sotsiaalpedagoog,  8.  kl klassijuhataja,  HEV koordinaator, kairit.vassil@tabivere.edu.ee
 • Ave Oras -  klassiõpetaja,  ave.oras@tabivere.edu.ee
 • Angela Otti - klassiõpetaja:  3.  klass, angela.otti@tabivere.edu.ee
 • Airi Kahar - klassiõpetaja,  1.  klass, airi.kahar@tabivere.edu.ee
 • Sirle Veidemann - abiõpetaja, sirle.veidemann@tabivere.edu.ee
 • Kairi Saar - logopeed, kairi.saar@tabivere.edu.ee
 • Anu Aunap - abiõpetaja, anu.aunap@tabivere.edu.ee
 • Erki Larm - matemaatikaõpetaja, erki.larm@tabivere.edu.ee
 • Maarika Vällik - loodusainete õpetaja, maarika.vallik@tabivere.edu.ee
 •  Jane Niklus - eesti keele  ja kirjanduse õpetaja, jane.niklus@tabivere.edu.ee
 • Maarika Kaalep - muusikaõpetaja, maarika.kaalep@tabivere.edu.ee
 • Toomas Marga - tehnoloogia õpetaja,  toomas.marga@tabivere.edu.ee