• Laile Raudkats - aseesimees, lapsevanemate esindaja
  • Janek Reinberg     - lapsevanemate esindaja
  • Külli Kaljurand - lapsevanemate esindaja, sekretär
  • Tiina Reinesberg - lapsevanemate esindaja
  • Eve Aru - esimees, õpetajate esindaja
  • Rein Jõeveer- õpetajate esindaja
  • August Retsä - volikogu esindaja 
  •                        - õpilasesinduse esindaja