Tartu Vallavalitsuse korraldus nr 
Tabivere Põhikooli kinnitatud hoolekogu koosseis:
  • Üllar Loks -  kooli pidaja esindaja
  • Eve Aru - õpetajate esindaja, esimees
  • Rein Jõeveer - õpetajate esindaja
  • Allar Aardevälja - lapsevanemate esindaja 
  •  Piret Amjärv-Mikk -  lapsevanemate esindaja
  • Janek Reinberg - lapsevanemate esindaja
  • Külli Kaljurand - lapsevanemate esindaja, sekretär
  • Tiina Reinesberg - lapsevanemate esindaja
  •  Karin Joonson - õpilaste esindaja