2. septembril 2019. aastal Tabivere Põhikooli 1. klassi astuvate laste (lapsed, kes on 1. oktoobriks 2019 saanud 7-aastaseks) dokumente võetakse vastu kooli kantseleis E-N kl 9.00-16.00, R kl 9.00-14.00.  Juunikuus ja augustis  dokumentide vastuvõtt tööpäevadel kl 9.00-13.00.
Teine kellaaeg kokkuleppel telefonil 5213751

Vajalikud dokumendid:

  • koopia tervisekaardist (saab perearsti käest — selleks on vaja käia lapsega perearsti vastuvõtul);
  • lapse sünnitunnistus;
  • foto 3x4 cm õpilaspiletile;
  • lapsevanema isikut tõendav dokument;
  • avaldus vastaval blanketil - olemas ka kooli kantseleis.  Avaldust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna e-posti teel: kool@tabivere.edu.ee
  • lapse koolivalmiduse kaart selle olemasolul.


Vajalikud koolitarbed