9. klass

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Füüsika Kl juh Ajalugu Muusika Füüsika

2

9.25-10.10 Eesti keel Inglise k Matem Keemia Vene k

3

10.20-11.05 Matem Keemia Geograafia Eesti keel Matem

4

11.25- 12.10 Geograafia BioloogiaKeh kasv Inglise k Ajalugu

5

12.30-13.15 Vene keel Eesti k Inglise k
Matem Karjääriõp

6

13.25-14.10 Kunstiõp Matem Vene keel Bioloogia

7

14.20-15.05 Lastekoor Kirjandus Ühiskonnaõp Keh kasv

8

15.10-15.55 Käsit/Tehnol

 

Klassijuhataja - Piret Siivelt
Matemaatika - Erki Larm
Ajalugu, ühiskonnaõpetus  - Piret Siivelt
Eesti keel, kirjandus  - Eve Kask
Inglise keel - Andreas Piiri
Vene keel  - Katerina Puusepp
Bioloogia, füüsika , geograafia, keemia  - Maarika Vällik
Karjääriõpetus  - Lembe Lõhmus
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Muusika, lastekoor -  Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Rein Jõeveer, Kertu Salme
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga