8. klass

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Matem Kl juh Käsit/Tehnol Kirjandus

Bioloogia

2

9.20-10.10 Eesti kFüüsika Käsit/Tehnol

Matem

Bioloogia

3

10.20-11.05 Ajalugu Vene k Inglise k Vene k Eesti k

4

11.25.-12.10 Inglise k Muusika Matem Keemia Ajalugu

5

12.30-13.15 Geograafia Matem Vene k Füüsika/arvu Uurimistöö

6

13.25-14.10 Keh kasv Inglise k Keemia Geograafia Inimeseõp

7

  14.20-15.05 Lastekoor Keh kasvKirjandus  Lastekoor 

8

  15.10-15.55 
Kunstiõpetus
 
Klassijuhataja - Piret Siivelt
Arvutiõpetus, uurimistöö alused -  Lembe Lõhmus
Eesti keel, kirjandus  - Jane Niklus
Matemaatika  - Erki Larm
Inglise keel - Andreas Piiri

Vene keel - Katerina Puusepp
Bioloogia, geograafia, keemia, füüsika -  Maarika Vällik
Ajalugu - Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Kehaline kasvatus (tüdrukud) -Hedi Pülsü
Inimeseõpetus - Katerina Puusepp
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Muusika, lastekoor -  Maarika Kaalep
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga