8. klass

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Bioloogia Matem Geograafia Bioloogia

Kunstiõp

2 9.25-10.10 Eesti keelEesti keel Füüsika

Kirjandus

Kirjandus
3 10.20-11.05 Matem Inglise keel Matem Ajalugu Uurimistöö
4 11.15.-12.00 Vene k Keemia Ajalugu Füüsika/arv Keemia
5 12.20-13.05 Inimeseõp Keh T /tehnoloogia Vene k Matem Geograafia
6 13.15-14.00 Inglise k Keh T /tehnoloogia Muusika Inglise k
 7
  14.10-14.55  Lastekoor  Vene keelKeh P/käsitöö  Lastekoor  
 8  15.05-15.50   Kl juh tundKeh P /käsitöö  
Klassijuhataja - asendavad Piret Siivelt ja Kadi Kesa
 Arvutiõpetus, uurimistöö alused -  Lembe Lõhmus
Eesti keel, kirjandus  - Jane Niklus
Matemaatika  - Erki Larm
Inglise keel - David Thomas

Vene keel - Kadi Kesa
Bioloogia, geograafia, keemia, füüsika -  Maarika Vällik
Ajalugu - Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Kehaline kasvatus (tüdrukud) -Hedi Pülsü
Inimeseõpetus- Kadi Kesa
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Muusika, lastekoor -  Maarika Kaalep
Tehnoloogiaõpetus -Toomas Marga