8. klass 

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Uurimistöö I Kl juh Bioloogia Geograafia

Kirjandus I /vene II

2

9.25-10.10 MatemKeemia Kirjand I /vene II

Matem

Keemia

3

10.20-11.05 Bioloogia Inglise k Ajalugu Füüsika Ajalugu

4

11.25.-12.10 Eesti I/ eesti II (logo) Vene I /kirjand II Keh kasv Eesti k I /vene II Füüsika

5

12.30-13.15 Kunstiõp Matem Matem Inglise k Vene I /kirjand II

6

13.25-14.10 Inglise k Käsitöö/tehno Geograafia Vene I /eesti k II Inimeseõp

7

  14.20-15.05 Uurimis II /lastekoorKäsitöö/tehnoMuusika  Keh kasv 

8

  15.10-15.55 

 
Esimesena on kirjas suurema rühma tund, kaldkriipsuga väikse rühma tund.  Vene I/ kirjand II- suure klassi vene keel ja väikse rühma kirjandus. 
Klassijuhataja - Kairit Vassil
Arvutiõpetus, uurimistöö alused -  Lembe Lõhmus
Eesti keel, kirjandus  - Eve Kask
Matemaatika  - Erki Larm
Inglise keel - Andreas Piiri

Vene keel - Katerina Puusepp
Bioloogia, geograafia, keemia, füüsika -  Maarika Vällik
Ajalugu - Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Kehaline kasvatus (tüdrukud) - Kertu Salme
Inimeseõpetus - Kairit Vassil
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Muusika, lastekoor -  Maarika Kaalep
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga