7. klass

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Vene keel Pärand/arvuti Kästi/tehn MuusikaInglise k
2 9.25-10.10 Loodusõp Kunstiõp Kästi/tehn Ajalugu Vene k
3 10.20-11.05 Matem Eesti keel

Vene k 

Matem

Matem
4 11.25-12.10 Inglise k Ajalugu Eesti k Bioloogia Matem
5 12.20-13.05 Kirjandus Matem Loodusõp Bioloogia

Kirjandus  

6 13.15-14.00 Inimeseõp Keh kasv Inglise k
Keh kasv Kl juh
7 14.10-14.55 Lastekoor

Lastekoor  
8 15.05-15.50  
Klassijuhataja, kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor
Eesti keel, kirjandus - Liina Säinast
Inglise keel - Margit Metsla
Vene keel - Svetlana Salmiyanova
Matemaatika - Anu Kuld
Inimeseõpetus, kehaline kasvatus (tüdrukud)  - Kaupo Kütt
Ajalugu - Piret Siivelt
Bioloogia, geograafia, loodusõpetus - Jaak- Albert Metsoja
Muusikaõpetus, lastekoor - Triin Saariste
Kehaline kasvatus (poisid) -  Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos pärandilooga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogiaõpetus - Priit Laats