7. klass

Kell

E T K N R
1 8.30-9.15 Eesti keel Loodusõp/arv Vene k MatemAjalugu
2 9.25-10.10 Matem Matem Eesti k Vene k Loodusõp
3 10.20-11.05 Inglise k Kirjandus

Kunstiõpetus

Bioloogia

Matem
4 11.15 - 12.00 Ajalugu Pärandilugu/arv Matem Inglise k Kirjandus
5 12.20-13.05 Inimeseõp Vene k Keh T /tehnoloogia Geograafia

6 13.15-14.00 Muusika Inglise k Keh t /tehnoloogia Kl juh
7 14.10-14.55 Lastekoor Keh P /käsitöö Lastekoor  
8 15.05-15.50 Keh P /käsitöö  
Klassijuhataja,- Piret Siivelt
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus - Ive Eddor

Eesti keel, kirjandus - Jane Niklus
Inglise keel - David Thomas
Vene keel - asendab Piret Siivelt
Matemaatika - Erki Larm
Kehaline kasvatus (tüdrukud)  - Hedi Pülsü
Ajalugu - Piret Siivelt
Inimeseõpetus - Piret Siivelt
Bioloogia, geograafia, loodusõpetus -Maarika Vällik
Muusikaõpetus, lastekoor -  Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (poisid) -  Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos pärandilooga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga