6. klass

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Vene k Kl juh Loodus Matem Ühisk/arv

2

9.25-10.10 Matem Käsit/Tehnol
Kirjandus Inglise kVene k

3

10.20-11.05 Inglise k Käsit/Tehnol
Matem Kunstiõp  Matem

4

11.25.-12.10 Keh kasv Kirjandus
Ajalugu Vene k Ajalugu

5

12.30-13.15 Eesti k Ühiskond
Inimeseõp Loodusõp Eesti k 

6

13.25-14.10 Loodus Matem
Muusika

Eesti k


7

14.20-15.05 Lastekoor Inglise k Keh Kasv Lastekoor  

8

15.10-15.55  
Klassijuhataja - Rein Jõeveer
Eesti keel, kirjandus  - Jane Niklus
Ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Ajalugu - Kadi Kesa
Inglise keel  - Andreas Piiri
Vene keel  - Katerina Puusepp
Matemaatika - Erki Larm
Loodusõpetus - Maarika Vällik
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor
Muusikaõpetus, lastekoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos ühiskonnaõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogia - Toomas Marga