6. klass NB! Vene keel on kahes rühmas, rühmad määratakse  2. sept

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Eesti keel Kl juh Matem Vene k rühm Matem

2

9.25-10.10 Loodusõpetus Vene k/ arv/ ühis Inglise k Vene k/arv/ ühiskoAjalugu

3

10.20-11.05 Ühiskonnaõp Matem Eesti k Inglise k Kunstiõp

4

11.25.-12.10 Matem Käsitöö/tehno
Kirjandus Matem Eesti k

5

12.30-13.15 Inglise keel Käsitöö/tehno Ajalugu Kirjandus Loodusõp

6

13.25-14.10 Keh kasv Muusika Keh kasv

Loodusõp

Inimeseõp

7

14.20-15.05 Vene k /lastekoor Vene k rühm Vene k rühm Lastekoor  

8

15.10-15.55  
Klassijuhataja - Kadi Kesa
Eesti keel, kirjandus  - Eve Kask
Ühiskonnaõpetus - Piret Siivelt
Ajalugu, inimeseõpetus - Kadi Kesa
Inglise keel  - Andreas Piiri
Vene keel  - Katerina Puusepp NB! Vene keel on kahes rühmas!
Matemaatika - Erki Larm
Loodusõpetus - Kadi Kesa
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor
Muusikaõpetus, lastekoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Kehaline kasvatus (tüdrukud) - Kertu Salme
Arvutiõpetus koos ühiskonnaõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogia - Toomas Marga