5. klass

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Inimeseõp Kl juh Muusika Inglise kMatem

2

9.25-10.10 Keh kasv MAtem Inglise k Eesti k  Ajalugu

3

10.20-11.05 Matem Inim/Arv Loodus MatemKeh kasv

4

11.25-12.10 Kirjandus Inglise k

Eesti keel

Keh kasv Kunst

5

12.30-13.15 Inglise k Eesti k Kirjandus Loodus Kirjandus

6

13.25-14.10
Käsit/Tehnol
Matem
 

7

14.20-15.05 Lastekoor Käsit/Tehnol   
       
Klassijuhataja - Kadi Kesa
Ajalugu - Kadi Kesa
Eesti keel - Eve Aru
Matemaatika  - Ave Oras
Loodusõpetus - Ave Oras
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor
Inglise keel - Andreas Piiri
Muusikaõpetus, lastekoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (tüdrukud) - Hedi Pülsü
Inimeseõpetus- Hedi Pülsü
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos inimeseõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga