5. klass

Kell

E

T

K

N

R

1

8.30-9.15 Matem Kl juh Matem MatemInimeseõp

2

9.25-10.10 Keh kasv MAtem Loodus Eesti k  Matem

3

10.20-11.05 Ajalugu Inim/Arv Muusika Inglise kKeh kasv

4

11.25-12.10 Kirjandus Inglise k

Inglise k

Keh kasv Kunst

5

12.30-13.15 Inglise k Eesti k Kirjandus Loodus Kirjandus

6

13.25-14.10
Käsit/Tehnol
Eesti k
 

7

14.20-15.05 Lastekoor Käsit/Tehnol   
       
Klassijuhataja - Kadi Kesa
Ajalugu - Kadi Kesa
Eesti keel - Eve Aru
Matemaatika  - Kadi Kesa
Loodusõpetus - Airi Kahar
Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus  - Ive Eddor
Inglise keel - Andreas Piiri
Muusikaõpetus, lastekoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus (tüdrukud) - Hedi Pülsü
Inimeseõpetus- Hedi Pülsü
Kehaline kasvatus (poisid) - Rein Jõeveer
Arvutiõpetus koos inimeseõpetuse tunniga - Lembe Lõhmus
Tehnoloogiaõpetus - Toomas Marga