2. klass

Kell

E T K
N R
1 8.30-9.15 Eesti k Eesti keel Muusika Matem Eesti keel
2 9.25-10.10 Matem Matem Eesti keel TööõpetusKeh kasv
3 10.20-11.05 Eesti keel Loodus- ja inimeseõp Peotants Loodusõp- ja  inimeseõp Eesti keel
4 11.25.-12.10 Tööõpetus Keh kasv Matem Muusika Klassijuh
5 12.20-13.05

Keh kasv

Robootika Kunstiõp Eesti keel
6 13.15-14.00
 Mudilaskoor Mudilaskoor  
Klassijuhataja - Airi Kahar
Kunsti- ja tööõpetus - Ive Eddor
Muusikaõpetus, mudilaskoor - Maarika Kaalep
Kehaline kasvatus - Hedi Pülsü
Peotants - Rein Jõeveer