Koolimaja on avatud tööpäevadel kell 9-13.

Infot saab telefoni 5213751, kui kohe ei vastata, siis helistame teile tagasi.

 Arvutiklassi ja  iPadide kasutamiseks ainetunnis saavad õpetajad broneerida aega siin.