Kujundus 2-eurosele mündile

Konkursile oodatakse osalema lapsi ja kuni 19 aastaseid noori
Kavandeid saab saata kuni 22. novembrini
Võidutööd kasutatakse laulupeo 150. juubelile pühendatud erikujundusega 2-eurose mündi kujundamisel.

2019. aastal on laulupeo 150. juubel, mille puhul annab keskpank ringlusse erikujundusega 2eurose mündi. Koos ERRi Lastejaama ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega korraldatava konkursi eesmärk ongi leida selle mündi tagaküljele kujutis, mis sümboliseerib laulupeo traditsiooni ja tähistab ühtlasi üldlaulupeo 150. aastapäeva. Tegemist on Euroopa esimese 2eurose mündiga, mille kujunduse autoriks on laps või noor.
 
Üldvõitja selgitatakse välja internetis toimuval rahvahääletusel 8 parima joonistuse hulgast 2018. aasta kevadel. Lisaks üldvõitjale selguvad rahvahääletusel ka kõige popimad tööd neljas vanusegrupis ja iga vanusegrupi võitja saab auhinnaks iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Vanusegrupid on järgnevad: koolieelik kuni 3. klass; 4.-6. klass; 7.-9. klass; gümnaasium või kuni 19-aastased.
 
Juhendajat, kelle abiga laekub konkursile kõige rohkem joonistusi, tunnustab Eesti Pank 1000-eurose kunstitarvete kinkekaardiga.
 
Konkursi tingimustega saab tutvuda Eesti Panga veebilehel.
Küsimuste korral võib kirjutada aadressile muuseum@eestipank.ee  või helistada telefonil 6680 840.
Konkursi lehel on üleval ka konkursi plakat, mille saab soovi korral stendile panemiseks välja printida.
 

"Ameerika värvid"

Ameerika keskus TTÜs kuulutab välja 1-minuti video konkursi "Ameerika värvid".
GRAND PRIX: Qoltec seikluskaamera. Teisteks auhindadeks on erinevad elektroonikaseadmed.
Tööde hindamisel võetakse arvesse videote leidlikku ideed ning kunstilist taset.
Osalema ootame üld- ja kutsehariduskoolide õpilasi ning kõrgkoolide üliõpilasi. Iga võistlusel osaleja võib saata kuni kaks videot.
Kuni 1-minutilised videod palume üles laadida Youtube`i ning saata link videole Ameerika keskuse e-posti aadressile americanspace@ttu.ee. Lisage autori(te) nimi, kool, klass (või kursus), telefoninumber ja e-posti aadress.
Tööde esitamise tähtaeg on 22. november, 2017 kell 17.00.
Võitjad tehakse teatavaks 1. detsembril.
Auhindade üleandmine toimub 11. detsembril kell 18.00 TTÜ Mektorys Ameerika keskuse jõuluüritusel.

Koolifilm 2017

Koolifilmi eesmärk on innustada ja anda filmindushuvilistele hoogu filmimeediumiga tegelemisel. Konkursile saavad kõik 1.-12. klassi koolinoored esitada lühifilme. Filme saavad lisaks õpilastele konkursile saata ka nende õpetajad. Konkursile saabunud filmides hinnatakse loovust, loo jutustamise oskust, kunstilist ambitsiooni ja tehnilist teostust.

“Naised mereteaduses”

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut kutsub noori vanuses 14-18 aastat osalema kujutava kunsti võistlusel “Naised mereteaduses”. Soovime, et konkursil osalemine paneks noori mõtlema soolise võrdõiguslikkusega seotud väljakutsetele teaduse- ja tehnoloogia valdkonnas ning avardaks nende arusaamu antud teemal üldisemalt.

Tegemist on Horisont 2020 projekti “Baltic Gender” (https://www.baltic-gender.eu/home) raames korraldatava konkursiga. Projektis osalevad kaheksa Läänemere piirkonna uurimisasutust ja kõrgkooli, sh Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, eesmärgiga vähendada soolist ebavõrdsust mereteaduse ja -tehnoloogia valdkonnas.

Võistlustööd (animatsioon, illustratsioon, poster, foto, video, vms.) palume saata hiljemalt 5. novembriks 2017 e-posti aadressile: baltic-gender@apc.ku.lt

Alla 18-aastased osalejad peavad koos võistlustööga esitama ka vanemliku nõusoleku vormi (vt manuses, Parental Consent Form).

Kolme parimat võistlustööd auhinnatakse 500 euroga.

Täpsema informatsiooni ja konkursi reeglid leiate manusest ning projekti kodulehelt https://www.baltic-gender.eu/home.

Lisainformatsioon: Kaire Toming, TÜ kaugseire ja mereoptika vanemteadur, kaire.toming.001@ut.ee


Võistlus „Piknikukorv“

Viljandi Kutseõppekeskus ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Viljandimaalt kutsuvad Teid osalema ühel põneval retseptide koostamise ja toitude valmistamise võistlusel, mis on mõeldud põhikoolide lõpuklasside õpilastele. Võistluse eesmärk on tutvustada Eesti toidutraditsioone ning propageerida koka elukutset.

Koolinoorte arhitektuurikonkurss 2017

Konkurss keskendub Paide keskväljakule ja seetõttu on võrreldes varasemaga muutunud veidi ka tingimused. Siinkohal toome välja neist oluliseimad:

  • Konkursist võib osa võtta kuni 3-liikmelise meeskonnaga
  • Konkursi oluliseks osaks on Paide keskväljaku plaan, millele ootame õpilaste lahendusi
  • Lisaks plaanile ootame ka täiendavaid jooniseid - vaateid, lõikeid, visandeid, detaile - mis plaanilahendust rohkem avaksid
  • Oluline osa konkursitööst on ka seletuskirjal - töö juures ei hinnata vaid visuaalset külge, vaid ka põhjendusi ja selgitusi miks väljak just selline on ning mida saab seal teha