Kooli põhiväärtused

 • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
 • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
 • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
 • Traditsioonid -  see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist

2020/2021. õppeaasta

Väärtuskasvatuse läbiv teema: Ilu meie ümber ja head kombed (esteetika ja etikett)

Õppeaasta eesmärk:

 • õpilane väärtustab ümbritseva keskkonna ilu, unikaalsust ja kunstipärasust, suhtub hoolivalt ja lugupidavalt selle kasutamisse ja säilimisse;
 • õpib, kuidas seada endale eesmärke, hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades.

Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist:

 • I trimester 01.09-20.11. 
 • II trimester 23.11.2020-12.03. 
 • III trimester 15.03.-12.06.

Kõiki õppeaineid hinnatakse kolm korda aastas, trimestri lõpus.

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

 • I vaheaeg 19. 10- 25. 10.
 • II vaheaeg 23. 12.- 10. 01.
 • III vaheaeg 22. 02. - 28.02.
 • IV vaheaeg 19. 04.- 25. 04.
 • V vaheaeg (v.a lõpuklass) 14. 06.- 31.08.