Kooli põhiväärtused

  • Ühtekuuluvustunne - see tähendab koostööd kõigi huvipooltega, tugevat meie-kooli tunnet ning üksteise tunnete, arvamuste ja heaoluga arvestamist.
  • Loovus ja tarkus - see tähendab valmisolekut uuteks väljakutseteks, mitmekesiste lahenduste leidmist ning tarkuse arendamist läbi loovuse.
  • Areng - see tähendab õppimist igal tasandil, jätkusuutlikku ja kvaliteetset haridust.
  • Traditsioonid -  see tähendab kodukoha loodus- ja kultuuripärandi austamist ning arendamist

Õppeaasta väärtuskasvatuse teema: Eesti Vabariik 100

Õppeaasta eesmärgid 2017-2018 õa

Õpilane: 
  • väärtustab Eesti ja kodukoha kultuuri- ja looduspärandit 
  • on teadlik tarbija, säästab keskkonda
  • on aktiivne algataja ja kaasalööja kogukonnas ja koolielus