Avalik konkurss toitlustamisteenuse osutamiseks

 

Tabivere Põhikool korraldab avaliku konkursi toitlustamisteenust pakkuva ettevõtja leidmiseks alates 1.septembrist 2017.a.

Teenuse osutamisel kehtivad alljärgnevad kriteeriumid:

1. Toitlustaja võtab äriruumide tasuta kasutamise lepingu alusel kasutada kooli jaotusköögi ruumid õpilastele ja personalile toitlustusteenuse osutamiseks alates 1.september 2017.a.

2. Ettevõtjaga sõlmitakse tähtajaline  toitlustamisteenuse osutamise leping alates 26.08.2017.a.,  leping sõlmitakse tähtajaga 2 aastat.

3. Ettevõtja peab õpilaste toitlustamisel tähtsaks tervisliku toitumise põhimõtteid,  tagab jahutatud koolipiima ja  koolipuuviljatoetuse jagamise õpilastele ning sooja koolitoidu ja mitmekülgse puhveti sortimendi.

4. Ettevõtja kohustub kandma kõik ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud.

Konkursil osaleja peab esitama hiljemalt 12.06.2017.a. aadressil Tabivere Põhikool, Tabivere 49127 Jõgevamaa alljärgnevad dokumendid:

  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, kus on märgitud ettevõtte rekvisiidid ja kontaktandmed;

  • ühe kuu koolilõuna ja pikapäevarühma eine menüü koos kalkulatsioonide ja tehniliste kaartidega (Sotsiaalministri määrus nr 8, 15.01.2008 Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis), arvestades koolilõuna maksumuseks 1.50 ja koolieine maksumuseks 1.25.

  • ülevaade toitlustusfirma eelneva töökogemuse kohta.

    Konkursi komisjon teeb otsuse osalejatele teatavaks kirjalikult 16.juunil 2017.a.

    Täpsem info: piret.siivelt@tabivere.edu.ee

     

Go on, start typing...