Fotokonkurss "Aastaajad - suvemälestused"

Ootame aktiivset osavõttu traditsioonilisel fotokonkursil. Täpsem info avaneb pealkirjal klõpsates.

Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Õpilasleiutajate riiklik konkurss ootab noorte leiutajate töid! 
Tähtaeg: 15. oktoober. 
Teema: Leiutised, mis lahendavad igapäevaeluga seotud probleeme
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised eelkoolist kuni 12. klassini, kaasa arvatud kutsekooliõpilased
Auhinnafond: 25 950 eurot. Lisaauhindu annavad välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet koostöös Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Eesti Rahvusringhääling, Energia Avastuskeskus, TTÜ Mektory Tehnoloogiakool, kirjastus Argo, ajakiri Minu Maailm, Lottemaa.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle detsembris 2020. Kõigile auhinnasaajatele antakse sellest eelnevalt ka isiklikult teada. Kõik osalejad saavad tänukirjad ja info tulemustest e-posti teel.
Esitatud ideid hinnatakse ja preemiaid jagatakse neljas vanuserühmas:
I vanuserühm – eelkool – 3. klass
II vanuserühm – 4.–6. klass
III vanuserühm – 7.–9. klass
IV vanuserühm – 10.–12. klass ja kutsekooliõpilased

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt http://www.etag.ee/leiutajad
NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mis on esitatud elektroonilises osalusvormis www.etag.ee/konkursid
Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.
Konkurss toimub sel aastal juba 13ndat korda, kokku on selle aja jooksul esitatud hindamiseks üle kaheksa tuhande leiutise ja idee.

Koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“

Ideekonkurss kuulutatakse avalikult välja 23. septembril 2020.a. ning noorte ettepanekuid neid enim puudutavatest probleemidest ja nende lahendustest oodatakse 14. oktoobrini.
Noored saavad sisestada oma ideed alates 23. septembrist Teeviida portaalis aadressil https://www.teeviit.ee/mina-suudan. Ideekonkurss toimub eraldi 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse lõpuks välja kolm parimat võistlusideed. Auhinnad annab rahvastikuminister võitjatele üle kodanikupäeva pidulikul tunnustusüritusel 24. novembril Tallinnas. Auhinnatud saavad ka parimaid võistlusideid juhendanud õpetajad ning konkursist aktiivseimalt osavõtnud kooli õpilasesindus. Ideekonkursi tingimused leiate siit: https://www.teeviit.ee/koolinoorte-ideekonkursi-mina-suudan-statuut/ .


Video- ja animatsioonikonkursil „Üks koht, üks lugu“

Konkurssi korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osa 2020. aasta meediapädevuse nädala sündmustest. Koroonaperiood on veelgi enam tõestanud meediapädevuste olulisust, mille tähtsusele soovime nädalaga tähelepanu pöörata. Kevadel lükkasime meediapädevuse nädala eriolukorra tõttu edasi ning see toimub tänavu 24.10 – 31.10 UNESCO meedia- ja informatsioonipädevuse nädala raames. Nädala keskmes on nii info kriitiline tarbimine kui ise sisu loomine.
Loe lähemalt konkursist ja meediapädevuse nädalast: https://www.hm.ee/et/MPN