Koolielu

Kooliõde

Kooliõde  Merike Suits on koolimajas kolmapäeviti. 

Tel 56219033, merike.suits [at] yahoo.com